Uusi viesti

close form

  Aihe: Yhteydenotto

  Numerosi tai sähköpostiosoitteesi

  Viesti

  Työhaastattelu verkossa-teams apuna

  Työhaastatteluun valmistautuminen voi tuntua jännittävältä.

  Monet hakevat työtä, mutta teams yhteydellä toteutettava haastattelu saattaa herättää ylimääräistä jännitystä.

  Teams haastattelu on kuitenkin nykyaikainen rekrytoinnin työkalu, jolla työnhakija kohdataan verkon välityksellä. Ruudun äärellä vietetty hetki vaatii molemmilta osapuolilta muun muassa huolellista valmistautumista ja sopivan rentoa otetta.

  Mikä on työhaastattelu teams yhteydellä?

  Työhaastattelu teams yhteydellä on suunniteltu helpottamaan työnantajien ja työnhakijoiden kohtaamista virtuaalisessa ympäristössä. Me MaiMedillä käytämme paljon teamsiä työkaluna, koska olemme valtakunnallinen yritys ja näin ollen työhaastattelujen järjestäminen on monesti täysin mahdotonta suoraan kasvotusten.

  Se on kätevää, sillä se mahdollistaa näppärät aikataulutukset ja vähentää matkustukseen kuluvaa aikaa, mikä tekee siitä suositun valinnan nykyään.

  Teams haastattelu ei korvaa täysin tapaamista kasvokkain, mutta onnistuneesti toteutettuna sen avulla päästään tutustumaan kattavasti työnhakijan kokonaiskuvaan ja osaamiseen. Lisäksi kohtaaminen teamsin välityksellä säästää aikaa- silloin kun työnhakijalla ja rekrytoijalla on välimatkaa, se on siis ketterä vaihtoehto.

  Tämä haastattelumuoto sisältää kuitenkin erilaista valmistautumista ja uusien teknisten taitojen oppimista.

  Työhaastatteluun valmistautuminen

  Työhaastatteluun valmistautuminen teams yhteydellä vaatii suunnittelua. Haastattelun sujuvuus riippuu pitkälti siitä, kuinka hyvin valmistautuminen on tehty etukäteen.

  Ensimmäiseksi on tärkeää testata kaikki laitteet ja ohjelmistot ennen haastattelua. Tämä auttaa varmistamaan, ettei tekniset ongelmat pääse estämään keskittymistä itse haastattelussa.

  Teamsin kautta tehtävässä työhaastattelussa kannattaa kiinnitää huomiota ympäristöön missä puhut.

  Luodessaan miellyttävän ympäristön työhaastattelulle, ehdokkaan tulisi kiinnittää huomiota äänettömyyteen ja häiriöttömyyteen. Paras paikka haastattelun suorittamiseen on tila, joka on sekä valoisa että hiljainen. Tällä tavoin varmistetaan, että haastattelija voi keskittyä olennaiseen ilman häiriötekijöitä.

  Pidä myös huolta, että tausta on siisti ja neutraali; tämä osoittaa huolellisuutta ja valmistautumista.

  Luomalla sopivan ympäristön työhaastattelua varten, ehdokas voi merkittävästi parantaa mahdollisuuksiaan onnistua. Huolella valittu ja valmisteltu tila tekee vaikutuksen haastattelijaan ja antaa ehdokkaalle itselleen rauhallisen ja itsevarman olon.

  Rento ilmapiiri häivyttää jännitystä

  Kameralle puhuminen saattaa olla jännittävä hetki- niin rekrytointia tekevälle taholle, kuin työnhakijalle. Rento jutusteleva ilmapiiri on yksi onnistuneen teams haastattelun mahdollistaja.

  Teams haastattelussa ei voi katsoa toista silmiin, mutta katsekontaktin voi saavuttaa katsomalla kameraan. Tällöin haastateltavalla on tunne siitä, että rekrytoija kuuntelee ja keskittyy asiaan. Lisäksi haastateltava kokee, että rekrytoija on tilanteessa aidosti läsnä.

  Näin se meillä toimii

  Rekrytointiprosessi meillä MaiMedissä hoituu seuraavasti. Otamme yhteyden hakijaan puhelimitse ja sovimme teams keskustelun, jonka jälkeen kohtaamme teams yhteyden välityksellä.

  Tämän jälkeen ehdotamme haastateltavaa asiakasyrityksellemme, joka tekee sitten oman päätöksensä. Mikäli päätös on myönteinen, sopii haastateltava asiakasyrityksemme kanssa vielä uuden haastattelun, joka monesti on face-to-face haastattelu asiakkaan omissa tiloissa.

  Ja mikäli haastateltava ja asiakas ovat puolin ja toisin samalla aaltopituudella, sen jälkeen ryhdytäänkin työsopimuksen kirjoitus puuhiin ja työvaatteita katsomaan.

  Takaisin