Uusi viesti

close form

  Aihe: Yhteydenotto

  Numerosi tai sähköpostiosoitteesi

  Viesti

  MaiMed toimii vastuullisesti GDPR:n mukaan

  Mikä sitten on GDPR?

  GDPR on Euroopan unionin laaja ja kattava tietosuoja-asetus, joka käsittelee henkilö- ja asiakastietojen käsittelyä sekä yksilöiden yksityisyyden suojaa EU- alueella. Se suojaa henkilön/asiakkaan tietoja riippumatta siitä, mitä tekniikkaa tietojen käsittelyssä käytetään. Asetus lainsäädännöstä tuli voimaan toukokuussa 2018

  Mikä sitten on henkilötieto? Henkilötiedoksi luetellaan kaikki ne tiedot, joiden avulla henkilö voidaan tunnistaa joko suoraan tai välillisesti yhdistelemällä eri tietoja.

  Henkilötiedoiksi luetellaan

  nimi ja osoite

  osoite

  sähköpostiosite tyyliin etunimi.sukunimi@yritys.fi

  henkilötunnus

  auton rekisteritunnus

  omat tai lemmikin potilastiedot

  isoisoisoisän perinnöllisiä sairauksia koskevat tiedot

  IP- osoite

  Tietoja, jotka eivät ole henkilötietoja:

  Yrityksen rekisteritunnus

  yleinen rekisteri tunnus tyyliin info@yritys.fi

   

  Tietosuoja asetuksen velvoitteet koskevat kaikkia niitä organisaatioita, jotka käsittelevät ihmisten henkilötietoja.

  Nyt myös MaiMed kuuluu tähän suureen GDPR porukkaan, ja täyttää sekä GDPR:n että tietosuojalain edellyttämät tietosuojavaatimukset.

   

  Takaisin